شب بهاری - آوید میر شکرایی

 

راستی هیچ شده است شبی

شبی عمیق

        نیمی ش از آخر بهار

       نیمی از ابتدای تابستان

شبی تاریک

     پر راز...

    روشن گاه به گاه

با کور سوی ستاره ای از میان ابرها

و پراکنده ابرها

پس از بارشی کوتاه و رگباری

     بوی نمی ش  در هوا

     نسیم زندهی جان بخشی ش

     همراه عطر شورانگیز

             بوی شکسته گیاهان

 

از دور ...

صدای شیرین جویباری

      دورتر...

صدای پچ پچ حرفی

    نزدیک تر ...

صدای سکوت همراهان

 

راستی هیچ شده است شبی عمیق

        نیمی ش از آخر بهار

       نیمی از ابتدای تابستان

بعد رگباری

همچنان

      بوی خوشی ش در نسیم

عطر مستی ش در هوا

شبی عمیق

پر از بوی تازه کشتزارها

   بوی سبزی سبز گندم زارها

دراین چنین شبی ،

        زیبا شبی

هیچ شده است شبی

تو نیز مثل من ؟

                       آوید میر شکرایی

 

/ 1 نظر / 33 بازدید
ALIVE

چه خوبه این پرسیدنا! وقتی میپرسی و میشنوی که: نه نشده! احساس یگانه بودن دست میده به آدم!!!