مرا ندیده بگیرید - حسین منزوی

مرا ندیده بگیرید و بگذرید از من 
که جز ملال نصیبی نمیبرید از من 

زمین سوخته ام نا امید و بی برکت 
که جز مراتع نفرت نمی چرید از من 

عجب که راه نفس بسته اید بر من و باز 
در انتظار نفس های دیگرید از من 

خزان به قیمت جان جار می زنید اما 
بهار را به پشیزی نمی خرید از من 

شما هر آینه ، آیینه اید و من همه آه 
عجیب نیست کز اینسان مکدّرید از من 

نه در تبرّی من نیز بیم رسوایی است 
به لب مباد که نامی بیاورید از من 

اگر فرو بنشیند ز خون من عطشی
چه جای واهمه تیغ از شما ورید از من 

چه پیک لایق پیغمبری به سوی شماست ؟
شما که قاصد صد شانه بر سرید از من 

برایتان چه بگویم زیاده بانوی من 
شما که با غم من آشناترید از من

                                حسین منزوی

/ 0 نظر / 42 بازدید