غمگینم - طاهره خنیا

قدِ خاموشی ِ یک زیرگذر ، غمگینم

مثل گنجشک ( که خورده به سپر) غمگینم

رفتم از دست و نیاورد به دستم ، دستی ..

من ازین – دست " مکرر" ، چه قَدَر غمگینم

سرو ماندم که جگر- گوشه ی پاییز شوم

طلبیدند فقط سایه و بر .. غمگینم..

به چه دردی بخورد خیره ی خود- رو؟

- آتش!

آب - ناخورده ام و خورده- تبر .. غمگینم..

سگی آن توست که هر روز ، مرا می گیرد

چه خبر آینه جان؟

- هیچ خبر! غمگینم!

سرد و گرم است زمینی که در آن می شکنم

آآآه... تقصیر ِ کسی نیست اگر غمگینم

من به اندازه ی تنهایی ِ تن ها ، زخمم..

مثل ِ یک فاحشه ی تجربه- گر غمگینم..

زندگی ِ سگی و صبر ِ عظیم ِ شتری..

یک نفر آدمم و چند نفر غمگینم ...

                  طاهره خنیا

/ 0 نظر / 1412 بازدید