لحظه ی دیدار - مهدی اخوان ثالث

لحظه دیدار نزدیک ست.

 

باز من دیوانه ام ٬ مستم.

باز می لرزد ٬ دلم ٬ دستم.

باز گوئی در جهان دیگری هستم.

های ! نخراشی بغفلت گونه ام را ٬ تیغ !

های نپریشی صفای زلفکم را ٬ دست !

و آبرویم را نریزی دل !

- ای نخورده مست -

لحظه ی دیدار نزدیک ست.

/ 3 نظر / 347 بازدید
شهرام

عالی عالی عالی بود دستت درد نکنه موفق باشی[قلب]