خودکشی - مجید صالحی

دل بِدی بازیچه ی دنیا میشی

دل بِکنی درست مثه ما میشی

به زندگی فکر کنی جا می خوری

به عاشقی فکر کنی رسوا میشی

به هر کسی که میشناسی رو بزن 

خسته شدی خودت رو چاقو بزن 

اگه می خوای اسیر دریا نشی

تا اونجا که جون داری پارو بزن

بچگی تو بزار رو تاب هُل بده 

به هر کسی که میشناسیش گل بده 

فقط دیگه به عاشقی فکر نکن 

قسم نمی خواد بخوری ، قول بده 

قسمت آدما بهم می خوره 

اونجوری که نخوای رقم می خوره 

عشق فقط نوشتنش قشنگه 

حالت از این عشق به هم می خوره 

دل داری انگاری که بی دل خوشی

خدا بزرگه واسه ی دلخوشی

زمونه جون می ده واسه زندگی 

زندگی جون می ده واسه خودکشی

خدا یه نقاشه فقط می کشه 

کفره ، ولی داره غلط می کشه

اگه همه بهشتین پس چرا ؟

پای جهنم و وسط می کشه 

                   مجید صالحی 

/ 0 نظر / 86 بازدید