هر که را یاری- طبیب اصفهانی

هرکه را یاری برای خویشتن

ما و یار بی وفای خویشتن

تا به کی در بزم خاص اغیار را

می توان دیدن به جای خویشتن ؟

آشیانی دیدم از هم ریخته

یادم آمد از سرای خویشتن

تا زدم در کوی رسوایی قدم

سرمه کردم خاک پای خویشتن

محفلم را مطربی در کار نیست

بیخودم از ناله های خویشتن

ناصحم گوید که : ترک عشق کن

می زند حرفی برای خویشتن

                        طبیب اصفهانی    

/ 0 نظر / 255 بازدید