عهد - نعمت ا... ولی

عهد با زلف تو بستیم، خدا می داند

سر مویی  نشکستیم ، خدا می داند

با خیال تو نشستیم ، به هر حال که بود

نزد غیری ننشستیم ،  خدا می داند

هر خیالی که گشادیم به رویش دیده

در زمان، نقش تو بستیم، خدا می داند

سرما از نظر اهل نظر پنهان نیست

در همه حال که هستیم ، خدا می داند

در دل ما  نتوان  یافت هوای دگری

جز خدا را  نپرستیم ، خدا می داند

گر همه خلق جهان مستی ما دانستند

گو بدانند که مستیم ، خدا می داند

                   نعمت ا... ولی

/ 1 نظر / 78 بازدید
یاشار

سلام. مرسی. لطف داری. راستی نکته های عکسهایم چیه که خودم نمیدونم؟ [چشمک] شعر زیباییه[گل]