بخت سیاه - امیر پیر نهان

یا از بخت سیاه ماست یا تکلیف شب داریم

کسی درسی نداد اما چرا تکلیف شب داریم؟

سیاهِ مشق شب اما تو برق روز گم میشه

همینه ما دو تا چشم بلاتکلیف شب داریم

اجازه خواب چشمامونو برده خوابمون برده

بپرسی کی نمی دونه که ما تکلیف شب داریم

یکی سر مشق یلدا رو به ما بیچاره ها داده

سه چار دا دفتر از چشم شما تکلیف شب داریم

سیامشقِ سیابختِ سیاهِ دفتر مشقم

عروسیت که بشه وقت عزا تکلیف شب داریم

دیگه این آخرین مشق ِ توی این آخرین دفتر

یه سنگ قبر سنگینه ، بیا تکلیف شب داریم

                                         امیر پیر نهان

/ 0 نظر / 40 بازدید