سازش - الهه سلیمی

من ساز می زنم ، سازش نمی کنم

تو دور میشی و ، خواهش نمی کنم

سازش نمی کنم ، با ترس رفتنت

یخ می زنم هنوز ، از سردی تنت

دور و برت پُرِ ، دور از من و غمت

اینبار اومدم ، تنها ببینمت

از خواب زندگی بیزار میشی و

غمگین از این همه تکرار میشی و

باز غرق گفتنی ، ساکت نشو عزیز

آغوش دردِ تو روی تنم بریز

با من بگو! چشات غرق توهمه

تو رفتی یا فقط ، حرفای مردمه ؟

سازش نمی کنم ، با اتفاق نو

باور نمی کنم ، از پیش من نرو

                      الهه سلیمی

/ 0 نظر / 42 بازدید