برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
تا قله با صلیب - از کتاب از دریچه ی ماه - فریدون مشیری

تو صلیب را تا قله کشیدی بر دوش

تو صمیمیت را بانگ زدی  در آفاق

تو در افتادی از پا

                 خاموش !

تو در این تاریکی

آتشی بودی و یک لحظه درخشیدی

تاج خاری که به سر داشتی از دست نوازشگر خلق

به سحر گاهان بخشیدی !

تو گذشتی چو نسیم

شهر از زمزمه ی شعر تو لبریز است

تو فرو پژمردی بی هنگام

باغ بی وسوسه ی عطر تو در پا ییز است

 

برای فروغ فرخ زاد                فریدون مشیری     

 :: برچسب‌ها: فریدون مشیری
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب