برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
می کشد - سید حسین متولیان

مردی که روبروی تو سیگار می کشد

با دود دور حادثه دیوار می کشد

نقاش "شام آخر" این زندگی پوچ

با هر پکش تجسمی از دار می کشد

با یاد آن پرنده زخمی که پر کشید

با یاد آن پرستوی بیمار می کشد

می داند او برای همیشه پریده است

اما دوباره صحنه ی دیدار می کشد

یک قطره عشق با غزلی خیس و بعد از آن

یک خط گنگ و مبهم و دوار می کشد :

امضای آن غریبه ی عاشق که رفته است

"مردی که رو بروی تو سیگار می کشد" ...

                          سید حسین متولیان:: برچسب‌ها: سید حسین متولیان
نویسنده : شروینسا
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب