برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
پیمان دوست - اوحدی مراغه یی

قراری چون ندارد جانم اینجا

دل خود را چه میرنجانم اینجا ؟

سر عاشق کله داری ندارد

بنه کفشی ، که من مهمانم اینجا

مرا گفتی : کز آنجا آگهی چیست ؟

چه می پرسی ، که من حیرانم اینجا

نه او پنهان شد از چشمم، که من نیز

ز چشم مدعی پنهانم اینجا

اگر بتوان حدیثی گوی از آن روی

که من بی روی او نتوانم اینجا

نگارینی که سرگرداند از من

نگردانی ، که سرگردانم اینجا

مرا با دوست پیمانی قدیمیست

بدان پیوند و آن پیمانم اینجا

ز زلفش برد ما غم هست بویی

چنین زنده به بوی آنم اینجا

به درد اوحدی دلشاد گشتم

که آن لب میکند درمانم اینجا

                         اوحدی مراغه یی:: برچسب‌ها: اوحدی مراغه یی
نویسنده : شروینسا
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب