برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
آن طرف - سید صابر موسوی

دلم آن قدر گرفته است که چشمم را تو
پل زده از دل این کاسه ی پر خون تا تو
سختی اش چیست که عمری ست معطّل ماندم
آن طرف روی زمین نیست کسی الّا تو
این طرف روی زمین نیست کسی حتی من
آن طرف منتظرم نیست کسی حتی تو
دو رقیبند دو چشمم که دو تا پل زده اند
این دو راهی یقین است که یا تو یا تو
راه افتادم... یک آن پل... پایم لرزید
و خداحافظی نیمه تمامی با تو
دلم آن قدر گرفته است که هی می خندم
کارم از گریه گذشته است چرا؟ زیرا تو...
                                      

                                       سید صابر موسوی:: برچسب‌ها: سید صابر موسوی
نویسنده : شروینسا
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب