برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
مرغ تصویر - مهدی اخوان ثالث

دو چندان جور ، جان چندان کشید از عمر دلگیرم
که از عِقدِ چهل نگذشته ، چون هشتادیان پیرم.

روان تنها و دشمنکام ، و بر دوشم قلم چون دار
مگر با عیسی مریم غلط کرده ست تقدیرم؟

چو عیسی لاجرم - تجرید را - در ترک آسایش
به نه گنبد رسید و هفت اختر ، چار تکبیرم

ز حسرت یا جنون ، بر خود نهم تهمت که :آزادم
به قدِ قامتی صیاد بگشاید چو زنجیرم

ز خاکم بر گرفت و می دهد بر بادِ نا کامی
مگر طفل است ، یا دیوانه ، این تقدیرِ بی پیرم؟

نه پروازی ، نه آب و دانه ای ، نه شوقِ آوازی
به دام زندگی امید گویی مرغِ تصویرم

                                          مهدی اخوان ثالث

 :: برچسب‌ها: مهدی اخوان ثالث
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب