برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
هنوز-شهیار قنبری

هنوز میشه تو چشات خیلی چیزارو  پیدا کرد

میشه با گُرگُر دست های تو خیلی کارا کرد

میشه تو چشم تو گم شد و مرد

میشه دریا رو به بغض تو سپرد

میشه با چشم تو رنگها رو شناخت

میشه بهترین ترانه ها رو ساخت

میشه تو چشم تو آتیش بازی کرد

میشه با چشم تو تیراندازی کرد

 

نگو دیره ، من از این فاصله ها بدجوری گریه م می گیره

نگوه دیره ، من از این بی خودی ها بدجوری گریه م می گیره

داره گریه م می گیره

آره گریه م می گیره

 

میشه هر قصیده رو با چشم تو اندازه کرد

میشه با چشمای تو ، قدیمی ها رو تازه کرد

همه کاشی کاری ها ، ترانه ها

همه ماشین دودی ها مثنوی ها

میشه فریاد زد و رفت تا ته دشت

میشه دریا شد و از خشکی گذشت

 

نگو دیره ، من از این فاصله ها بدجوری گریه م می گیره

نگوه دیره ، من از این بی خودی ها بدجوری گریه م می گیره

داره گریه م می گیره

آره گریه م می گیره

            شهیار قنبری:: برچسب‌ها: شهیار قنبری
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب