برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
خاطره ها - وحید کریمی اصل

میتراشد قلمی بر تن سنگ

 نقش زیبای جوانی رعنا

 میچکد از شب یلدای کسی

 خونفشان اشکِ فراوانِ عزا

 ***

 میکشد ضجه و فریاد و فغان

 میزند بر سر خود دست گران

باجدالی که بدارد با خویش

 میکند مویه از این ظلم جهان

 ***

 میکشد بر تن خود آه...و صد آه...

 زنده گشتند برایش همه ی خاطره ها

 ***

 خاطرات آن شبی را که به صبح

 بود بیدار همانند قمر

 بوسه میزد به لب گلگونش

 آن جوان از سر شب تا به سحر

 ***

 دست پر مهر جوان همچو نسیم

 بین خروار طلایی سرش رد میشد

 با نسیمی که سبکبال از آن مو بگذشت

 غرق دریای محبت میشد

 ***

در میان مخمل اندام او

 سینه ی چون پرنیانش میگشود

 در میان بستر مجنون خود

 بوسه از چشمان مستش میربود

 ×××

ناگهان آن خاطراتش تار شد

دیده اش از مرگ او خونبار شد

 ***

میکشد باز به خود آه...و صد آه...

 میکند لعن به ایام جفا

 میتراشد قلمی بر تن سنگ

 نقش زیبای جوانی رعنا.

                                 وحید کریمی اصل  :: برچسب‌ها: وحید کریمی اصل
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب