برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
لهجه ی دریا - اردلان سرافراز

از من اگر حرفی به غیر از ما شنیدی 
 مرداب را با لهجه ی دریا شنیدی 
 من در ترانه حاضرم ، هر جا و هر گاه 
افتادن زنجیر را از پا شنیدی 
 آواز عشقی را که می گویند کفر است 
هر روز از گلدسته ی فردا شنیدی 
رگبار پاییزی صدای مرگ گل نیست 
گلبانگ رستاخیز گل ها را شنیدی 
عطر دریغ خاک و خانه در همانجاست 
شعر مرا هر گوشه ی دنیا شنیدی 
آیینه داری خصلت دریادلان است 
آیا مگر از آینه ، آیا شنیدی ؟
نامحرمی با عشق اگر آنجا بگویی
رازی که از همسفره ی اینجا شنیدی 

                                     اردلان سرافراز:: برچسب‌ها: اردلان سرفراز
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب