برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
خدایا - بهادر یگانه

خرابم ز مستی خرابم خدایا

شرابم سراپا شرابم خدایا

ره کعبه از هر بیابان که پرسم

دهد خار صحرا جوابم خدایا

به هر سینه ای سر نهم ناله خیزد

غمم ، حسرتم ، التهابم خدایا

ز دیدار من دیده آزرده گردد

مگر چهره آفتابم خدایا

من از بیوفایان وفا چشم دارم

بدنبال نقش سرابم خدایا

مرا شاید از شعله ها آفریدی

که سر تا به پا پیچ و تابم خدایا

چنان در دل اشکها غرق گشتم

که از غم چو نقشی بر آبم خدایا

ز هر موج ویران شود خانه من

به دریای هستی حبابم خدایا

دلم شکوه از ماه و پروین ندارد

من از خویشتن در عذابم خدایا

چو موجم سراسر خروشم الهی

چو بادم سراپا شتابم خدایا

ز رویای هستی بجز غم ندیدم

همین بود تعبیر خوابم خدایا

                                                                                                                                             بهادر یگانه

 :: برچسب‌ها: بهادر یگانه
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب