برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
می رسد-مهدی سهیلی

بر مشامم عطر یاری می رسد            شاد بنشین ،غمگساری می رسد

مرغک من ! از خزان غمگین مباش     نغمه سر کن ، نوبهاری می رسد

پای سروی درکنار گلبنی                       بانگ نرم جویباری می رسد

بی قراریهای ما پایان گرفت                  کودک دل را قراری می رسد

بی سبب غمگینی از شام شکست              روز فتح آشکاری می رسد

گرد اندوه از رخ خود پاک کن              از دل گردی ، سواری می رسد

از پس عمری شکست ای دوستان          لشکر دشمن شکاری می رسد

صبر کن در انتظار یار باش                  یار ، بعد از انتظاری می رسد

دل مبر از اختیار خویشتن                  از پس جبر ، اختیاری می رسد

                                                         مهدی سهیلی:: برچسب‌ها: مهدی سهیلی
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب