برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
یار با ما - سعدی

یار با ما  بی وفایی   می کند

بی سبب از ما جدایی می کند

شمع جانم را بکشت آن بی وفا

جای دیگر  روشنایی  می کند

می کند با خویش خود بیگا نگی

با  غریبان  آشنایی  می کند

جو فروشست آن نگار سنگدل

با من  او گندم  نمایی  می کند

"سعدی" شیرین سخن در راه عشق

از لبش  بوسی گدایی  می کند

                                         سعدی:: برچسب‌ها: سعدی
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب