برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
نام تو - یغما گلرویی

بگذار که همسایه های سا کت مان

نام تو را ندانند

همین زلال  زرد  روسری

برای پچ پچ هزار ساله ی آنان کافی ست

همان بهتر که نام تو در لا به لای ترانه نهان باشد

همان بهتر که از میان واژه بدرخشی ! خورشیدک من

مثل درخشش فانوس از فراسوی فاصله ها

مثل درخشش ستاره از پس پرده ی پشه بند

پشه بند

تابستان

کودکی ...

آه ! همان بهتر که نام تو در لا به لای گریه نهان باشد

                                                

                                                یغما گلرویی                                    :: برچسب‌ها: یغما گلرویی
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب