برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
راحت جان - محمد قهرمان

از تو ای راحت جان تا من بیدل دورم

گرد  بادم که  ز آسایش  منزل  دورم

بند بندم چو نی از ناله  جانسوز پر است

کز دم گرم  تو ای همنفس  دل دورم

شبنم پاکم و از بوسه ی گل محرومم

موج  بیتابم  و  از  دامن ساحل دورم

مجلس افروز  شب  تار  عزیزان بودم

منکه چون شمع سحر دیده ز محفل دورم

در بیابان طلب ناله کنان همچو جرس

راه  میپویم  و  پیوسته  ز  منزل دورم

ای جنون خاطرم آسوده اگر هست ز تست

که  به  تایید تو از مردم عاقل دورم

                             محمد قهرمان:: برچسب‌ها: محمد قهرمان
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب