برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
شرمنده ی احسان - پارسا تو یسرکانی

باز آمدی ای جان من جان ها فدای جان تو

جان من و صد همچو من قربان تو قربان تو

                                     من کز سر آزادگی از چرخ سر پیچیده ام

                                    دارم کنون در بندگی سر بر خط فرمان تو

آشفته  همچون  موی  تو  کار  من  و  سامان  من

سست است همچون بخت من عهد تو و پیمان تو

                                       مگذار از پا اوفتم ای دوست دستم را بگیر

                                        روی من و درگاه تو دست من و دامان تو

گفتی که جانان که ام ؟ جانان من جانان من

گفتی که حیران که ای ؟ حیران تو حیران تو

                               امشب اگر مرغ سحر خواند دورو می خوانمش

                              چون  بارها  بر  بست  لب او در شب هجران تو

با  بوسه ای  از  آن   دولب  اکرام  را  اتمام  کن

هر چند که باشد"پارسا" شرمنده ی احسان تو

                                                                     پارسا تویسرکانی:: برچسب‌ها: پارسا تویسرکانی
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب