برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
من از تو می مردم - فروغ فرخزاد

من از تو می مردم

اما تو زندگانی من بودی

 

تو با من میرفتی

تو در من می خواندی

وقتی که من خیابان ها را

بی هیچ مقصدی می پیمودم

تو با من میرفتی

تو در من می خواندی

تو از میان نارون ها   گنجشک های عاشق را

به صبح پنجره دعوت می کردی

 

وقتی که شب مکرر شد

وقتی که شب تمام نمی شد

تو از میان نارون ها   گنجشک های عاشق را

به صبح پنجره دعوت می کردی

 

تو با چراغهایت می آمدی

وقتی که بچه ها میرفتند

و خوشه های اقاقی می خوابیدند

تو با چراغهایت می آمدی...

 

تو دستهایت را می بخشیدی

تو چشمهایت را می بخشیدی

تومهربانیت را می بخشیدی

تو زندگانیت را می بخشیدی

وقتی که من گرسنه بودم

تو مثل نور سخی بودی

تو لاله ها را می چیدی

 

تو گوش می دادی

اما مرا نمی دیدی

                                          فروغ فرخزاد:: برچسب‌ها: فروغ فرخزاد
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب