برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
روستای سیب - عباس محمدی "هامون"

رسم این شهر عجیب است بیا برگردیم            قصد این قوم فریب است بیا برگردیم

یک نفر بود که ما دل به نگاهش دادیم          خنده اش سرد وغریب است بیا برگردیم

عشق بازیچه ی شهر است ولی در ده ما               دختر عشق نجیب است بیا برگردیم

کرمها در دل هر کوچه اقامت دارند                     روستا مامن سیب است بیا برگردیم

چه حسابی ست در این شهر که در مبحث جبر       جای بعلاوه صلیب است بیا برگردیم 

 

 

                                                                                  عباس محمدی "هامون"

 :: برچسب‌ها: عباس محمدی - هامون
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب