برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
جیب خالی - سجاد رشیدی پور

پیشتر عاشق ِکسی بودم، دختری اهل ِاین حوالی بود

نه مدل، نه ستاره، نه مانکن، ساده اما عجیب عالی بود

مثل ِقالیچه‌ی پرنده، مدام از خوشی توی ابرها بودم

روزهایم ستاره باران و رنگ ِشبهام پرتقالی بود

من به پاییز فکر می‌کردم، زیر چتری که مشترک می‌شد

شعر از لای دفترم می‌ریخت، دست ِجیبم اگرچه خالی بود

شعر در من شبیه یک چشمه، بی‌توقف مدام می‌جوشید

مملکت رنگ و بوی دیگر داشت، مملکت غرق ِخشکسالی بود

کار، کم کم رقیب ِشعرم شد تا که از هفت خوان عبور کنم

خوان ِهفتم نگاه ِاو بود و اولی، مشکلات ِمالی بود

ناگهان دیر شد، چه زود و چه بد، به همین سادگی و تلخی رفت

بعد من ماندم و دلی مبهوت، ظاهرا وقت ِماستمالی بود

پیش ِیک مرد ِمردتر از من، در لباس ِعروس می‌خندید

مثل بخت ِبد ِنداشته‌ام، رنگ ِماشینشان ذغالی بود

مادرم از مخاطب ِغائب، صبح تا شب سوال می‌پرسد

من صریحا دروغ می گویم: بانوی شعرها خیالی بود...

                                              سجاد رشیدی پور

 

 

 

 :: برچسب‌ها: سجاد رشیدی پور, شعر پارسی, گلچین شعر ایرانی
نویسنده : شروینسا
نظرات ()
جنگ - حمید چشم آور

شلّیک می شوند به سویت فشنگ ها

 از لولـــه هــــای سرد و سیاه تفنگ ها

جنگل به جنگل از پی چشمت دویده اند

دنبــــال  ردّ  پــــات  تمـــــام  پلنگ هــــا

از آن شبی که از سر این کوچه رد شدی

افتاده است خــــون بـه دل پاره سنگ ها

محصول با سلیقه ی دست ظریف توست

بـــر صورتت حمــــاسه ی ترکیب رنگ هـا

«ما را دمـــاغ جنگ و سر کارزار»هست

وقتی به کام توست سر انجام جنگ ها*

از خود گذشتن است به پرواز دوستان

تعبـــیر  عاشقـــــانه ی  الّاکلنگ هـــا

معتاد عشق تو منم و شب به شب تو را

تزریـــق می کنم بـــه رگــم با سرنگ ها

--------

*ما را دمـــاغ جنگ و سر کارزار نیست

ورنـه دل دو نیم کم از ذوالفـقـار نیسـت( صائب تبریزی)

                             حمید چشم آور:: برچسب‌ها: حمید چشم آور, شعر پارسی, گلچین شعر ایرانی
نویسنده : شروینسا
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب