برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
لن ترانی - حمید مصدق

در کوی تو مستانه

     می‌افتم و می‌خیزم

           دلداده و دیوانه

                   می‌افتم و می‌خیزم

 

من مست و پریشانم

    می نالم و می مویم

            مدهوش ز پیمانه

                   می‌افتم و می‌خیزم

 

تا آنکه تو را یابم

    می‌گردم و می‌جویم

             پس بر در آن خانه

                   می‌افتم و می‌خیزم

 

چو شمع شب عاشق

    می سوزم و می گریم

          از عشق چو پروانه

                   می‌افتم و می‌خیزم

 

گر دست دهد روزی

    تا خاک رهت گردم

         در پای تو جانانه

                   می‌افتم و می‌خیزم

 

گفتی که ز جان برخیز

    در ملک عدم بنشین

        زینروست که مستانه

                   می‌افتم و می‌خیزم

 

من مست قدح نوشم

    از چشم تو مدهوشم

            سلانه به سلانه

                   می‌افتم و می‌خیزم

 

دیوانه رویت من

    چون گردن به کویت من

                ای دلبر فرزانه

                   می‌افتم و می‌خیزم

 

باز آی و گرنه می

    هستی ز کفم گیرد

          اینسان که به میخانه

                   می‌افتم و می‌خیزم

                                   

                          حمید مصدق:: برچسب‌ها: حمید مصدق
نویسنده : شروینسا
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب