برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
قانون دوم - امید صباغ نو

نمی‌گویم به این دیوانه بازیهام عادت کن 

فقط مثل گذشته با دل تنگم رفاقت کن

گرفته جنگل تنهایی‌ام را درد در آغوش
بیا آتش بزن، قلبِ مرا از درد راحت کن

تویی که مثل برمودا دلم را جذب خود کردی
به عشق دخترانِ چشم رنگی هم حسادت کن

بیا وُ مرد باش وُ کمتر از آنی که می‌بینم
مرا با گرگهای هرزه گرد بیشه قسمت کن!

دلم یخ بسته، اسکیموی شرقی، با دمِ گرمت
کمی از این دلِ یخ بسته‌ی قطبی حمایت کن

نیوتن گفت آری، هر عمل̊ عکس العمل دارد
تو هم "قانونِ دوّم شخص عاشق" را رعایت کن

                                       امید صباغ نو:: برچسب‌ها: امید صباغ نو
نویسنده : شروینسا
نظرات ()
پیمان دوست - اوحدی مراغه یی

قراری چون ندارد جانم اینجا

دل خود را چه میرنجانم اینجا ؟

سر عاشق کله داری ندارد

بنه کفشی ، که من مهمانم اینجا

مرا گفتی : کز آنجا آگهی چیست ؟

چه می پرسی ، که من حیرانم اینجا

نه او پنهان شد از چشمم، که من نیز

ز چشم مدعی پنهانم اینجا

اگر بتوان حدیثی گوی از آن روی

که من بی روی او نتوانم اینجا

نگارینی که سرگرداند از من

نگردانی ، که سرگردانم اینجا

مرا با دوست پیمانی قدیمیست

بدان پیوند و آن پیمانم اینجا

ز زلفش برد ما غم هست بویی

چنین زنده به بوی آنم اینجا

به درد اوحدی دلشاد گشتم

که آن لب میکند درمانم اینجا

                         اوحدی مراغه یی:: برچسب‌ها: اوحدی مراغه یی
نویسنده : شروینسا
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب