برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
می کشد - سید حسین متولیان

مردی که روبروی تو سیگار می کشد

با دود دور حادثه دیوار می کشد

نقاش "شام آخر" این زندگی پوچ

با هر پکش تجسمی از دار می کشد

با یاد آن پرنده زخمی که پر کشید

با یاد آن پرستوی بیمار می کشد

می داند او برای همیشه پریده است

اما دوباره صحنه ی دیدار می کشد

یک قطره عشق با غزلی خیس و بعد از آن

یک خط گنگ و مبهم و دوار می کشد :

امضای آن غریبه ی عاشق که رفته است

"مردی که رو بروی تو سیگار می کشد" ...

                          سید حسین متولیان:: برچسب‌ها: سید حسین متولیان
نویسنده : شروینسا
نظرات ()
تکیه بر جای خدا - کارو

شبی در حال مستی تکیه بر جای خدا کردم
در آن یک شب خدایا من عجایب کارها کردم
جهان را روی هم کوبیدم از نو ساختم گیتی
ز خاک عالم کهنه جهانی نو بنا کردم
کشیدم بر زمین از عرش، دنیادار سابق را
سخن واضح تر و بهتر بگویم کودتا کردم
خدا را بنده ی خود کرده خود گشتم خدای او
خدایی با تسلط هم به ارض و هم سما کردم

 

به ادامه مطلب مراجعه کنید . لطفا


:: ادامه مطلب
:: برچسب‌ها: کارو
نویسنده : شروینسا
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب