برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
آهوی روزگار - پروین اعتصامی

آهوی روزگار نه آهوست، اژدر است

آب هوی و حرص نه آبست، آذر است

 زاغ سپهر، گوهر پاک بسی وجود

 بنهفت زیر خاک و ندانست گوهر است

 در مهد نفس، چند نهی طفل روح را

 این گاهواره رادکش و سفله‌پرور است

هر کس ز آز روی نهفت از بلا رهید

 آنکو فقیر کرد هوای را توانگر است

در رزمگاه تیره‌ی آلودگان نفس

روشندل آنکه نیکی و پاکیش مغفر است

 در نار جهل از چه فکندیش، این دلست

 در پای دیو از چه نهادیش، این سر است

 شمشیرهاست آخته زین نیلگون نیام

خونابه‌هانهفته در این کهنه ساغر است

 تا در رگ تو مانده یکی قطره خون بجای

در دست آز از پی فصد تو نشتر است

همواره دید و تیره نگشت، این چه دیده‌ایست

 پیوسته کشت و کندنگشت، این چه خنجر است

دانی چه گفت نفس بگمراه تیه خویش:

زین راه بازگرد، گرت راه دیگر است

 در دفتر ضمیر، چو ابلیس خط نوشت

آلوده گشت هرچه بطومار و دفتر است

مینا فروش چرخ ز مینا هر آنچه ساخت

سوگند یاد کرد که یاقوت احمر است

 از سنگ اهرمن نتوان داشت ایمنی

 تا بر درخت بارور زندگی بر است

                     پروین اعتصامی

 :: برچسب‌ها: پروین اعتصامی
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
مرغ تصویر - مهدی اخوان ثالث

دو چندان جور ، جان چندان کشید از عمر دلگیرم
که از عِقدِ چهل نگذشته ، چون هشتادیان پیرم.

روان تنها و دشمنکام ، و بر دوشم قلم چون دار
مگر با عیسی مریم غلط کرده ست تقدیرم؟

چو عیسی لاجرم - تجرید را - در ترک آسایش
به نه گنبد رسید و هفت اختر ، چار تکبیرم

ز حسرت یا جنون ، بر خود نهم تهمت که :آزادم
به قدِ قامتی صیاد بگشاید چو زنجیرم

ز خاکم بر گرفت و می دهد بر بادِ نا کامی
مگر طفل است ، یا دیوانه ، این تقدیرِ بی پیرم؟

نه پروازی ، نه آب و دانه ای ، نه شوقِ آوازی
به دام زندگی امید گویی مرغِ تصویرم

                                          مهدی اخوان ثالث

 :: برچسب‌ها: مهدی اخوان ثالث
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب