برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
قاصد آمد گفتمش - عظیم نیشابوری

قاصد آمد گفتمش : آن ماه سیمین بر چه گفت ؟

گفت : با هجرم بسازد گفتمش دیگر چه گفت ؟

گفت  :  دیگر  پا  ز  حد  خویش  نگذارد  برون

گفتمش : جمع است از پا خاطرم دیگر چه گفت ؟

گفت  :  سر  را  باید  از  خاک  ره  کمتر  شمرد

گفتمش : کمتر شمردم زین تن لاغر چه گفت ؟

گفت : جسم لاغرش را از تعب خواهیم سوخت

گفتمش : من سوختم در باب خاکستر چه گفت ؟

گفت  :  خاکستر  چو گردد خواهمش بر باد داد

گفتمش : برباد رفتم در صف محشر چه گفت ؟

گفت : در محشر به یکدم زنده اش خواهیم کرد

گفتمش : من زنده گردیدم ز خیر و شر چه گفت ؟

گفت :  خیر  و  شر نباشد  عاشقان  را در حساب

گفتمش : این است احسان از لب کوثر چه گفت ؟

گفت  :  با  ما  بر  لب  کوثر  نشیند  عاقبت

گفتمش : چون عاقبت این است زین خوشتر چه گفت ؟

گفت : دیگر نگذرد در خاطرم یاد " عظیم "

گفتمش : دیگر بگو  گفتا : مگو دیگر چه گفت

                                           عظیم نیشابوری:: برچسب‌ها: عظیم نیشابوری
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
بانوی رویاهای من - فریدون مشیری

عمری به هر کوی و گذر گشتم که پیدایت کنم

اکنون که پیدا کرده ام ، بنشین تماشایت کنم

 

الماس اشک شوق را تاجی به گیسویت نهم

گل های باغ شعر را زیب سراپایت کنم

 

بنشین که با من هر نظر،با چشم دل ،با چشم سر

هر لحظه خود را مست تر ، از روی زیبایت کنم

 

بنشینم و بنشانمت آنسان که خواهم خوانمت

وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم

 

بوسم تو را با هر نفس ، ای بخت دور از دسترس

وربانگ برداری که بس ! غمگین تماشایت کنم

 

تا کهکشان ، تا بی نشان ، بازو به بازویت دهم

با همزمانی ، همدلی ، جان را هم آوایت کنم

 

ای عطر و نور توامان یک دم اگر یابم امان

در شعری از رنگین کمان با نوی رویایت کنم

 

بانوی رویاهای من ، خورشید دنیاهای من

امید فرداهای من ، تا کی تمنایت کنم ؟

                                               فریدون مشیری  :: برچسب‌ها: فریدون مشیری
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
بهار بی گل - حزین لاهیجی

ساقی  می  عارفانه ات  کو ؟                   

جان داروی جاودانه ات کو ؟

گیرم  که نیم  سزای احسان                                         

بخشایش بی بهانه ات  کو ؟

شب را به امید صبح کردیم                              

صبح است می شبانه ات کو ؟

افسرده ی قیل و قال عقلم                                     

نالیدن  عاشقانه ات   کو ؟

تا چند  زبون  چرخ  باشم                                                     

بی آتش دل زبانه ات کو ؟

بی برگیها جوانه کرده ست                           

ای مرغ قفس ترانه ات کو ؟

تاراج گر  خزان به  گل  زد                                                 

خار و خس آشیانه ات کو ؟

تا چند"حزین"بدشت گردی ؟            

ای خانه خراب خانه ات کو ؟

                                             حزین لاهیجی

 :: برچسب‌ها: حزین لاهیجی
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب