برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
نگهش - احمد گلچین معانی

نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم

دیده روشن بصفای رخ ماهش کردم

تا برم ره بدل آن گل خندان چو نسیم

گاه و بیگاه گذر بر سر راهش کردم

همچو ان تشنه که راهش بزند موج سراب

اشتباه از نگه گاه بگاهش کردم

دیدمش گرم سخن دوش چو در صحبت غیر

غیرتم کشت ولی خوب نگاهش کردم

دور آن زلف پریشان دلم ارام نیافت

گرچه زندانی شبهای سیاهش کردم

حاصل شمع وجودم همه اشک آمد و آه

و آنقدر سوختم از غم که تباهش کردم

مهربان گشت مه من بسرودی " گلچین "

تا نثار قدم این مهر گیاهش کردم

احمد گلچین معانی:: برچسب‌ها: احمد گلچین معانی
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
عمر اسد ا... مبشری

عمر موجی بود و بر دریا گذشت                                 

موج طوفانزا که با رویا گذشت

هرچه بینی در نظرگاه   وجود                                

با تو می گویند دائم،"ها"  گذشت

بس که مرغ صبحدم بی ما بخواند                       

بس که باد صبحدم بی ما گذشت 

گرچه ناله ی عشق در پنهان فسرد         

یا که بانگ طبل پر غوغا گذشت

سخت دلشادم که دور زندگی             

زشت اگر هم بود بس زیبا گذشت

این گذشتن ها اساس عالمست               

لیک می گریم که ناپیدا گذشت

ای خوش آن کو در گذرگاه حیات                 

هر کجا با دیده ی بینا گذشت

بشنو از چنگ َ   به ساز َ     "مثنوی"             

"هین مگو فردا که فرداها گذشت "

                               اسد ا...  مبشری

 

 :: برچسب‌ها: اسد ا مبشری
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب