برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
شرمنده ی احسان - پارسا تو یسرکانی

باز آمدی ای جان من جان ها فدای جان تو

جان من و صد همچو من قربان تو قربان تو

                                     من کز سر آزادگی از چرخ سر پیچیده ام

                                    دارم کنون در بندگی سر بر خط فرمان تو

آشفته  همچون  موی  تو  کار  من  و  سامان  من

سست است همچون بخت من عهد تو و پیمان تو

                                       مگذار از پا اوفتم ای دوست دستم را بگیر

                                        روی من و درگاه تو دست من و دامان تو

گفتی که جانان که ام ؟ جانان من جانان من

گفتی که حیران که ای ؟ حیران تو حیران تو

                               امشب اگر مرغ سحر خواند دورو می خوانمش

                              چون  بارها  بر  بست  لب او در شب هجران تو

با  بوسه ای  از  آن   دولب  اکرام  را  اتمام  کن

هر چند که باشد"پارسا" شرمنده ی احسان تو

                                                                     پارسا تویسرکانی:: برچسب‌ها: پارسا تویسرکانی
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
بچه که بودم - یغما گلرویی

بچه که بودم

از جریمه های نانوشته که بگذریم

سلمانی و ساعت و سیب

سکه و سلام و سکوت

و سبزی صدای بهار

هفت سین سفره ی من بود

بچه که بودم

دلم برای آن کلاغ پیر می سوخت

که آخر هیچ قصه ای به خانه نمی رسید

بچه که بودم

تنها ترس ساده ام این بود

که سه شنبه شب آخر سال

باران بیاید

بچه که بودم

آسمان آرزو آبی

و کوچه ی کوتاهمان

پر از عبور چتر و چلچراغ و چلچله بود

 

                                              یغما گلرویی:: برچسب‌ها: یغما گلرویی
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
حیوونی تازگی آدم شده بود - بهمنی

دل من یه روز به دزیا زد و رفت

پشت پا به رسم دنیا زد و رفت

پاشنه ی کفش فرار و  ور کشید

آستین همت و بالا زد و رفت

یه دفه بچه شد و تنگ غروب

سنگ توی شیشه ی فردا زد و رفت

حیوونی تازگی آدم شده بود

به سرش هوای حوا زد و رفت

زنده ها خیلی براش کهنه بودن

خودش و تو مرده ها جا زد و رفت

هوای تازه دلش می خواست ولی

آخرش توی غبارا زد و رفت

دنبال کلید خوشبختی می گشت

خودشم قفلی رو قفلا زد و رفت

                                          محمد علی بهمنی:: برچسب‌ها: محمد علی بهمنی
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب