برای کسانی که کلمات نجوایی عاشقانه در گوش هایشان زمزمه می کند ....
  :: شروینسا
چاپ تی شرت
وقتی که از تو پر میشم - محمد علی بهمنی

وقتی که از تو پر می شم

بارون شر شر می شم

وقتی که از تو خالیم

عینهو خشک سالیم

هی پر و خالیم می کنی با حرفات

داری خیالیم می کنی با حرفات

یه روز ازم خشت طلا می سازی

یه روز سفالیم می کنی باحرفات

چی کار کنم تا که دلم خنک شه

دل توهم کویر پر ترک شه

چی چی بهت بگم که مثل حرفات

حرف منم رو زخم تو نمک شه

هی پر و خالیم می کنی با حرفات

داری خیالیم می کنی با حرفات

یه روز ازم خشت طلا می سازی

یه روز سفالیم می کنی باحرفات

زخم زبون عمق کمی نداره

نیش زدنات که مرهمی نداره

میخوام بخونم تا همه بدونن

صدام دیگه زیر و بمی نداره

                                  محمد علی بهمنی:: برچسب‌ها: محمد علی بهمنی
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
من از تو می مردم - فروغ فرخزاد

من از تو می مردم

اما تو زندگانی من بودی

 

تو با من میرفتی

تو در من می خواندی

وقتی که من خیابان ها را

بی هیچ مقصدی می پیمودم

تو با من میرفتی

تو در من می خواندی

تو از میان نارون ها   گنجشک های عاشق را

به صبح پنجره دعوت می کردی

 

وقتی که شب مکرر شد

وقتی که شب تمام نمی شد

تو از میان نارون ها   گنجشک های عاشق را

به صبح پنجره دعوت می کردی

 

تو با چراغهایت می آمدی

وقتی که بچه ها میرفتند

و خوشه های اقاقی می خوابیدند

تو با چراغهایت می آمدی...

 

تو دستهایت را می بخشیدی

تو چشمهایت را می بخشیدی

تومهربانیت را می بخشیدی

تو زندگانیت را می بخشیدی

وقتی که من گرسنه بودم

تو مثل نور سخی بودی

تو لاله ها را می چیدی

 

تو گوش می دادی

اما مرا نمی دیدی

                                          فروغ فرخزاد:: برچسب‌ها: فروغ فرخزاد
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
التماست نمی کنم - یغما گلرویی

التماست نمی کنم

هرگز گمان نکن که این واژه را

در وادی آوازهای من خواهی شنید

تنها می نویسم : بیا

بیا و لحظه ای کنار فانوس نفس های من آرام بگیر

نگاه کن

ساعت از سکوت ترانه هم گذشته است

اگر نگاه گمانم به راه آمدنت نبود

ساعتی پیش

این انتظار شبانه را به خلوت ناب خواب های تو می سپردم

حالا هم

به چراغ همین کوچه ی کوتاهمان قسم

بارش قطره ای از ابر بارانی نگاهم کافی ست

تا از تنگه ی تولد ترانه طلوع کنی

اما

تو را به جان نفس های نرم کبوتران هره نشین

بیا و امشب را

بی واسطه ی سکسکه های گریه کنارم باش

مگر چه می شود

یکبار بی پوشش پرده ی باران تماشایت کنم ؟

ها ؟

چه می شود؟

                                                 یغما گلرویی:: برچسب‌ها: یغما گلرویی
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
روستای سیب - عباس محمدی "هامون"

رسم این شهر عجیب است بیا برگردیم            قصد این قوم فریب است بیا برگردیم

یک نفر بود که ما دل به نگاهش دادیم          خنده اش سرد وغریب است بیا برگردیم

عشق بازیچه ی شهر است ولی در ده ما               دختر عشق نجیب است بیا برگردیم

کرمها در دل هر کوچه اقامت دارند                     روستا مامن سیب است بیا برگردیم

چه حسابی ست در این شهر که در مبحث جبر       جای بعلاوه صلیب است بیا برگردیم 

 

 

                                                                                  عباس محمدی "هامون"

 :: برچسب‌ها: عباس محمدی - هامون
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
حافظ - غزل 277 - اسم انتخابی غزل : جانب عشق

فکر بلبل همه آنست که گل شد یارش                        گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند                          خواجه آنست که باشد غم خدمتکارش

جای آنست که خون موج زند در دل لعل                              زین تغابن که خزف می شکند بازارش

بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود                             این همه قول و غزل تعبیه در منقارش

ایکه در کوچه ی معشوقه ی ما میگذری                             بر حذر باش که سر می شکند دیوارش

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست                           هر کجا هست خدایا بسلامت دارش

صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ایدل                                 جانب عشق عزیز است فرو مگذارش

صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه                       به دو جام دگر آشفته شود دستارش

دل حافظ که بدیدار تو خوگر شده بود                                              ناز پرورد وصالست مجو آزارش:: برچسب‌ها: حافظ
نویسنده : شروین تدین
نظرات ()
آخرین عناوین مطالب